Standards Digiloo, Digipildi ja Digiregistratuuri standardid, XML näited ning XSL ja CSS failid

Kaust: /standards2/Standards
Tase üles
Versiooni nimi Tüüp Kirjeldus
2.0 Versioon 2.0
Digiloo, Digipildi ja Digiregistratuuri standardid, XML näited ning XSL ja CSS failid
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
3.0 Versioon 3.0
Digiloo, Digipildi ja Digiregistratuuri standardid, XML näited ning XSL ja CSS failid
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
4.0 Versioon 4.0
Digiloo, Digipildi ja Digiregistratuuri ja E-Kiirabi standardid, XML näited ning XSL ja CSS failid
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
5.0 Versioon 5.0
Uuendatud ambulatoorse epikriisi, statsionaarse epikriisi, päevaravi epikriisi, sünniepikriisi, saatekirja vastuse ja digiarhiivi standardeid ning nendega seotud dokumente. Lisatud kutse skriiningul osalemiseks standard.
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
5.1 Versioon 5.1
Standardikogumi 5.0 täiendatud/ parandatud versioon.

Täiendatud järgmisi standardeid:
*Ambulatoorne epikriis 6.0
*Statsionaarne epikriis 5.0
*Päevaravi epikriis 5.0
*Sünniepikriis 5.0
*Vastus saatekirjale 4.0
*NAKISE teatised 2.0
*Kiirabikaart 2.0
*Digidoc
*vastavaid dokumendi päringuid ning päringute vastuseid

Lisatud järgmised standardid:
*Hambaravikaart 1.0
*Hamba staatuse kaardi päring ning selle vastus 1.0
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
5.2 Versioon 5.2
Standardikogumi 5.1 täiendatud/parandatud versioon.

Täiendatud järgmisi standardeid:
* Ambulatoorne epikriis 7.0
* Statsionaarne epikriis 6.0
* Vastus saatekirjale 5.0
* NAKISe teatised 3.0
* Kiirabikaart 3.0
* Dokumendi päringud ning päringute vastused

Täpsem muudatuste nimekiri on välja toodud muudatuste logi failis "5.2 muudatuste ulevaade.pdf".
Publitseeritud 18.12.2015.
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
6.0 Versioon 6.0
Standardikogumik 6.0

Täiendatud järgmisi standardeid:
* Ambulatoorne epikriis 8.0
* Statsionaarne epikriis 7.0
* Vastus saatekirjale 6.0
* Kiirabikaart 4.0
* Digiretsept 3.0
* Tervisetõend koos terviseandmetega 2.0
* Tervisedeklaratsioon 1.0 (täiendused kehtivas versioonis)
* Dokumendi päringud ning päringute vastused

Lisatud standardid:
* Immuniseerimise teatis 1.0
* Immuniseerimispass 1.0
* Saatekiri ambulatoorsele vastuvõtule 3.0
* Saatekiri e-konsultatsioonile 3.0
* Immuniseerimise ja saatekirjade dokumentide muudatustega seotud päringud ning päringute vastused

Täpsem muudatuste nimekiri on välja toodud muudatuste logi failis "6.0 muudatuste ulevaade.pdf".
Publitseeritud 30.06.2016.
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
6.1 Versioon 6.1
Standardikogumik 6.1

Täiendatud järgmisi standardeid:
- Tervisedeklaratsiooni päring
- Dokumendi väljavõtte päring (uuringud)
- Dokumendi väljavõtte päringu vastus (uuringud)
- Tervisetõendi päring
- Tervisetõend koos terviseandmetega
- Saatekiri ambulatoorsele vastuvõtule
- Saatekiri e-konsultatsioonile
Lisatud standardid:
- Isikuandmete töötlemise nõusoleku päring Kaitseministeeriumilt
- Isikuandmete töötlemise nõusoleku päring Kaitseministeeriumilt päringu vastus
- Tervisedeklaratsiooni olemasolu päring Kaitseministeeriumilt
- Tervisedeklaratsiooni olemasolu päring Kaitseministeeriumilt päringu vastus
- Välistavate diagnooside olemasolu päring Kaitseministeeriumilt
- Välistavate diagnooside olemasolu päring Kaitseministeeriumilt päringu vastus
- Nõusolek terviseandmete kasutamiseks
- TSK kaitseväeteenistuskohustuslase või tegevväelase tervisenõuetele vastavuse hindamiseks
- TSK päring Kaitseministeeriumilt
- TSK päringu vastus Kaitseministeeriumile
- TSK teenistusülesannete täitmise tõttu tekkinud tervisekahjustusest põhjustatud püsiva töövõimetuse tuvastamiseks
- TSK teenistusülesannete täitmise ja tervisekahjustuse vahelise meditsiinilise seose tuvastamiseks
- Patsientide uute dokumentide päring
- Patsientide uute dokumentide päringu vastus
- Vigaste dokumentide nimekirja päring
- Vigaste dokumentide nimekirja päringu vastus

Täpsem muudatuste nimekiri on välja toodud muudatuste logi failis "6.1 muudatuste ulevaade.pdf"
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
7.0 Versioon 7.0
Standardikogumik 7.0

Täiendatud järgmisi standardeid:
* Ambulatoorne epikriis 9.0
* Statsionaarne epikriis 8.0
* Vastus saatekirjale 7.0
* Kiirabikaart 5.0
* Usaldusisiku volitus (varasem nimetus patsiendi volitus usaldusisikule) 4.0
* Dokumendi päringud ning päringute vastused

Lisatud standardid:
* Surmateatis 1.0
* Surma põhjuse teatis 1.0
* Perinataalsurma põhjuse teatis 1.0
* Seadusliku esindaja volitus 1.0
* e-Surmasündmuse projekti käigus loodud päringud ning päringute vastused 

Täpsem muudatuste nimekiri on välja toodud muudatuste logi failis "7.0 muudatuste ulevaade.pdf". Mallide detailsed kirjeldused on leitavad mallide mudeli HTML väljavõttest DL_standardite_EAmudel.zip.
Publitseeritud 20.06.2018.
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
8.0 Versioon 8.0
Standardikogumik 8.0

Täiendatud järgmisi standardeid:
- Ambulatoorne epikriis 10.0
- Statsionaarne epikriis 9.0
- Vastus saatekirjale 8.0
- Haigusjuhtumi avamine 3.0
- Haigusjuhtumi lõpetamine 3.0
- Kiirabikaartide nimekirja päringu vastus 2.0
- NAKIS HIV teatis 4.0
- Saatekiri ambulatoorsele vastuvõtule 4.0
- Saatekiri e-konsultatsioonile 4.0
- TSK päringu vastus 6.0
- TSK kaitseväeteenistuskohustuslase või tegevväelase tervisenõuetele vastavuse hindamiseks 2.0
- TSK teenistusülesannete täitmise ja tervisekahjustuse vahelise meditsiinilise seose tuvastamiseks 2.0
- TSK teenistusülesannete täitmise tõttu tekkinud tervisekahjustusest põhjustatud püsiva töövõimetuse tuvastamiseks 2.0

Lisatud standardid:
- Kodu- ja iseseisva statsionaarse õenduse epikriis 1.0
- TSK tervishoiutöötajale 1.0
- Saatekiri haiglaravile 3.0
- Saatekiri õendusabiteenusele 3.0
- F-diagnooside päring SKA juhtumikorraldajalt 1.0
- F-diagnooside päringu vastus SKA juhtumikorraldajale 1.0

Täpsem muudatuste nimekiri on välja toodud muudatuste logi failis "8.0 muudatuste ulevaade.pdf". Mallide detailsed kirjeldused on leitavad mallide mudeli HTML väljavõttest DL_standardite_EAmudel.zip.

Publitseeritud 16.05.2019.
Staatus: Publitseeritud
DR Versioon DR
Üleriigilise digiregistratuuri andmevahetusstandardid

Antud kogumik on väljavõte standardikogumikust 8.0 üDR andmevahetusstandardite osas.

üDR standardite detailsed kirjeldused on leitavad dokumendist "Üleriigilise digiregistratuuri andmevahetusstandardid" ja HTML väljavõttest DR_standardite_EAmudel.zip.


Publitseeritud 24.01.2019.
Uuendatud 16.05.2019
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav