ST_Tervikdokumendi päring Tervikdokumendi päringu standard

Kaust: /standards/st_dok_paring
Tase üles
Versiooni nimi Tüüp Kirjeldus
1.0 Versioon 1.0
Tervikdokumendi päringu standardi versioon 1.0
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
1.1 Versioon 1.1
Tervikdokumendi päringu standardi versioon 1.1
Staatus: Publitseeritud