DL_Mallid Mallide standard, millele viitavad kõik dokumentide ja toimingute standardid.
Dokumendis on toodud malli atribuutide seos HL7 XSD elementidega, Digiloos kasutatavate
klassifikaatoritega ja OID-dega ja atribuutide kohustuslikkus standardis.

Kaust: /standards/dl_mallid
Tase üles
Versiooni nimi Tüüp Kirjeldus
1.0 Versioon 1.0
Mallide standardi versioon 1, millele viitavad kõik dokumentide ja toimingute standardid.
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
1.1 Versioon 1.1
Standardites viidatud mallide kirjeldus (Malli atribuutide seos XSD elementidega,
klassifikaatoritega ja OID-dega ja atribuutide kohustuslikkus)
Staatus: Publitseeritud