OIDi info
Nimetus: Üldised klassifikaatorid
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.3
Vanem-OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2
Staatus: Aktiivne
Seotud standardid või klassifikaatorid:
    puudub
Tagasi esilehele...
Alam-OIDid
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.3 (Üldised klassifikaatorid)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.3.1 (Amet)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.3.2 (EHAK)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.3.3 (Hariduse aste (ISCED97))
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.3.4 (Keel (ISO 639-2))
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.3.5 (Patsiendi kontaktisikud)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.3.6 (Rahvus)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.3.7 (Teovõime)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.3.8 (Kodakondsus)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.3.9 (Tavategevusala (sotsiialmajanduslik seisund))
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.3.10 (Eluaseme tüüp)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.3.11 (Hariduse aste (ütluspõhine))
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.3.12 (Leibkond)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.3.13 (Tavategevusala (lühi) statistika moodul)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.3.14 (Pensioni liik)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.3.15 (Perekonnaseis)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.3.16 (Sugu)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.3.17 (Puude raskusaste)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.3.18 (Ravikindlustuse omadus)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.3.19 (Haigekassa piirkond)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.3.20 (Andmekogu vastutav töötleja)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.3.21 (Volitatud töötaja volituse liik)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.3.22 (Tööst olenevad ohutegurid)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.3.23 (Loomaliik)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.3.24 (Liiklusvahendid)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.3.25 (Liiklusvahendi identifitseerimise numbri liik)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.3.26 (Isikut tõendav dokument)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.3.27 (Riikide ja territooriumide klassifikaator)