OIDi info
Nimetus: Meditsiinidokumentide standardid
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1
Vanem-OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.1
Staatus: Aktiivne
Seotud standardid või klassifikaatorid:
    puudub
Tagasi esilehele...
Alam-OIDid
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1 (Meditsiinidokumentide standardid)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.1 (DL Epikriis)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.2 (Haigusjuhtumi avamine)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.3 (Haigusjuhtumi lõpetamine)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.4 (Aegkriitiliste andmete teatis)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.5 (Ambulatoorne epikriis)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.6 (Päevaravi epikriis)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.7 (Sünniepikriis)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.8 (Patsiendi volitus usaldusisikule)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.9 (Tervishoiustatistika koondandmed)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.10 (Haigusjuhtumi lõpetamine)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.11 (Haigusjuhtumi tühistamine)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.12 (Statsionaarse haigusjuhtumi muutmine)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.13 (Ambulatoorse haigusjuhtumi avamine)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.14 (Ambulatoorse haigusjuhtumi lõpetamine)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.15 (Ambulatoorse haigusjuhtumi tühistamine)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.16 (Ambulatoorse haigusjuhtumi muutmine)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.17 (Päevaravi haigusjuhtumi avamine)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.18 (Päevaravi haigusjuhtumi lõpetamine)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.19 (Päevaravi haigusjuhtumi tühistamine)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.20 (Päevaravi haigusjuhtumi muutmine)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.21 (Haigusjuhtumi avamine)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.22 (Aegkriitiliste andmete päringu vastus)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.23 (Patsiendi üldandmete uuendamine)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.24 (Dubleerivate patsientide sidumine)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.25 (Staatuse muutmine ilma sisuta)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.26 (Staatuse muutmine koos sisuga)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.27 (Patsiendi üldandmete päring)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.28 (Juurdepääsu muutmine (vana nimetus: Patsient avab või sulgeb dokumendi))
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.29 (Tahteavalduse staatuse muutmine ilma sisuta)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.30 (Tahteavalduse staatuse muutmine koos sisuga)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.31 (Aegkriitiliste andmete päring)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.32 (Dokumendi väljavõtte päring (diagnoosid))
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.33 (Dokumendi väljavõtte päring (haigusjuhtumid))
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.34 (Dokumendi väljavõtte päring (retseptid_ravimid))
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.35 (Dokumendi väljavõtte päring (uuringud))
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.36 (Dokumendi väljavõtte päring (visiidid))
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.37 (Dokumendi väljavõtte päringu vastus (diagnoosid))
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.38 (Dokumendi väljavõtte päringu vastus (haigusjuhtumid))
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.39 (Dokumendi väljavõtte päringu vastus (retseptid_ravimid))
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.40 (Dokumendi väljavõtte päringu vastus (uuringud))
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.41 (Dokumendi väljavõtte päringu vastus (visiidid))
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.42 (Dokumentide päring)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.43 (Dokumentide päringu vastus)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.44 (Logi päring)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.45 (Logi päringu vastus)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.46 (Tervikdokumendi päring)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.47 (Tervikdokumendi päringu vastus)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.48 (Patsiendi üldandmete päringu vastus)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.49 (Toimingu teate edastamise vastus)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.50 (Juurdepääsu muutmise positiivne vastus)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.51 (Seotud isikute päring)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.52 (Juurdepääsu muutmise negatiivne vastus)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.53 (Seotud isikute päringu vastus)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.54 (Tervisekontrolli immuniseerimise kõrvalnähtude teatis)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.55 (Tervisekontrolli kaardi päring)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.56 (Tervisekontrolli kaardi päringu vastus)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.57 (Koduõendusepikriis)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.58 (Tervisekontrolli kasvamise teatis)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.59 (Tervisekontrolli läbivaatuse teatis)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.60 (Tervisekontrolli immuniseerimise teatis)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.61 (Tervisekontrolli arengu hindamise teatis)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.62 (Tervisekontrolli nõustamise teatis)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.63 (Saatekirjad)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.64 (Saatekirja vastused)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.65 (Dokumendi staatuse muutmine koos sisuga)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.66 (Saatekirja vastuste nimekirja päring)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.67 (Saatekirjade nimekirja päring)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.68 (Dokumendi metaandmete ja sisu päringu vastus)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.69 (Saatekirja nimekirja päringu vastus)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.70 (Uue ressursi kirjelduste laadimine Digiregistratuuri)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.71 (Saatekirja vastuste nimekirja päringu vastus)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.72 (Ressursi kirjelduste muutuse laadimine Digiregistratuuri)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.73 (Dokumendi metaandmete ja sisu päring)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.74 (Ressursi tühistamine Digiregistratuuris)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.75 (Digiregistratuurist ressursside nimekirja päring)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.76 (Digiregistratuurist ressursside nimekirja päringu vastus)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.77 (Digiregistratuurist konkreetse ressursi päring)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.78 (Digiregistratuurist konkreetse ressursi päringu vastus)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.79 (Ressursiga seotud arsti lisamine digiregistratuuri)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.80 (Ressursi esimese vaba aja päring)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.81 (Konkreetse ressursi ja arsti seose kirjeldus Digiregistratuurist)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.82 (Ressursi esimese vaba aja lisamine)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.83 (Digiregistratuurist konkreetse ressursiga seotud arsti kohta pärimine)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.84 (Ressursiga seotud arsti muutmine Digiregistratuuris)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.85 (Ressursi esimese vaba aja päringu vastus)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.86 (Ressursi esimese vaba aja tühistamine)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.87 (Ambulatoorse visiidi teavitus)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.88 (Uue broneeringu teavitus)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.89 (Visiitide päringu vastus)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.90 (Visiitide päring)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.91 (Broneeringu tühistamise nõue)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.92 (Broneeringu tühistamise kinnitus)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.93 (Broneeringu tühistamise tagasilükkamine)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.94 (Broneeringu tühistamise teavitus)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.95 (Arsti graafiku muutmise nõue)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.96 (Broneeringu muutmise nõue)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.97 (Arsti graafiku muutmise kinnitus)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.98 (Broneeringu muutmise kinnitus)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.99 (Arsti graafiku muutmise tagasilükkamine)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.100 (Broneeringu muutmise tagasilükkamine)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.101 (Broneeringu muutmise teavitus)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.102 (Uue broneeringu nõue)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.103 (Uue broneeringu kinnitus)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.104 (Uue broneeringu tagasilükkamine)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.105 (Vabade aegade päring)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.106 (Vabade aegade päringu vastus)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.107 (Patsiendi broneeringute päring)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.108 (Arsti graafiku päring)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.109 (Patsiendi broneeringute päringu vastus)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.110 (Arsti graafiku päringu vastus)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.111 (Patsiendi erakorraliste juhtude pärimine)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.112 (Patsiendi erakorraliste juhtude nimekiri parameetri järgi)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.113 (Muudetud ja lisandunud dokumentide päring)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.114 (Uue meeldetuletuse nõue)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.115 (Uue meeldetuletuse kinnitus)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.116 (Uue meeldetuletuse tagasilükkamine)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.117 (Meeldetuletuse tühistamise nõue)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.118 (Meeldetuletuse tühistamise kinnitus)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.119 (Meeldetuletuse tühistamise tagasilükkamine)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.120 (Meeldetuletuste päring)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.121 (Meeldetuletuste päringu vastus)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.122 (Ambulatoorse visiidi tühistamine)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.123 (Pildiviit)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.124 (Väljaostetud retseptide teatis)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.125 (Tervishoiutöötaja andmete uuendamine)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.126 (Tervishoiutöötaja andmete sünkroniseerimine)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.127 (Tervishoiuasutuse andmete uuendamine)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.128 (Tervishoiuasutuse andmete sünkroniseerimine)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.129 (Tahteavaldus tervishoiuteenuse osutamiseks)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.130 (Retsepti ostuõiguse kontrolli päring)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.131 (Retsepti ostuõiguse kontrolli päringu vastus)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.132 (extensionNr_retsepti_vaatamine_vastus)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.133 (extensionNr_soodustuse_küsimine_vastus_NEGATIIVNE VASTUS)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.134 (extensionNr_retsepti_kinnitamine_vastus_NEGATIIVNE VASTUS)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.135 (extensionNr_retsepti_annulleerimine_vastus_NEGATIIVNE VASTUS)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.136 (extensionNr_soodustuse_küsimine)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.137 (extensionNr_retsepti_kinnitamine)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.138 (extensionNr_retsepti_annulleerimine)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.139 (extensionNr_retseptide_loetelu)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.140 (extensionNr_retsepti_vaatamine)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.141 (extensionNr_soodustuse_küsimine_vastus_POSITIIVNE VASTUS)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.142 (extensionNr_retsepti_kinnitamine_vastus_POSITIIVNE VASTUS)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.143 (extensionNr_retsepti_annulleerimine_vastus_POSITIIVNE VASTUS)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.144 (extensionNr_retseptide_loetelu_vastus)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.145 (Retsept)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.146 (Rasedakaardi visiidi teatis)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.147 (Rasedakaardi üldandmete teatis)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.148 (Rasedakaardi päring)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.149 (Rasedakaardi päringu vastus)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.150 (Hamba staatuse kaardi päringu standard)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.151 (Hamba staatuse kaart)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.152 (Ortodontia kaardi päring (on uuendamisel))
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.153 (Ortodontia kaardi päringu vastus (on uuendamisel))
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.154 (Ortodontia raviplaan (on uuendamisel))
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.155 (Ortodontia staatuse teatis (on uuendamisel))
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.156 (Ortodontia uuringu teatis (on uuendamisel))
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.157 (Ortodontia visiidi teatis (on uuendamisel))
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.158 (Ortodontia üldteatis (on uuendamisel))
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.159 (Hambaravikaardi päring (on uuendamisel))
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.160 (Hambaravikaart)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.161 (Hambaravi üldteatis (on uuendamisel))
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.162 (Hambaravi staatuse teatis (on uuendamisel))
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.163 (Hambaravi visiidi teatis (on uuendamisel))
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.164 (Hambaravi uuringu teatis (on uuendamisel))
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.165 (Hambaravi analüüsi teatis (on uuendamisel))
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.166 (Hambaravi raviplaan (on uuendamisel))
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.167 (EBMeDS otsustustoe päring)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.168 (EBMeDS otsustustoe päringu vastus)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.169 (Uus häirekeskuse juhtumi teade)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.170 (Häirekeskuse juhtumi teate muutmine)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.171 (Häirekeskuse juhtumi teate tühistamine)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.172 (Häirekeskuse juhtumite päring)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.173 (Häirekeskuse juhtumite päringu vastus)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.174 (Brigaadide ja parameetrite loendi päring)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.175 (Brigaadide ja parameetrite loendi päringu vastus)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.176 (Kiirabiaruande päring)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.177 (Kiirabiaruande päringu vastus)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.178 (Kiirabikaart)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.179 (NAKIS HIV teatis)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.180 (NAKIS Nakkushaige teatis)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.181 (NAKIS Nakkushaige kahtluse teatis)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.182 (Mitteerakorralise transpordi eest maksja isiku lisamine)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.183 (Mitteerakorralise transpordi eest maksja isiku muutmine)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.184 (Mitteerakorralise transpordi eest maksja isiku annulleerimine)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.185 (Mitteerakorralise transpordi eest maksja isiku päring)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.186 (Mitteerakorralise transpordi eest maksja isiku päringu vastus)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.187 (TTO-sse suunatud saatekirjade nimekirja päring)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.188 (E-kiirabikaardi infosüsteemi kesksüsteemiga seotud asutuse lisamine)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.189 (E-kiirabikaardi infosüsteemi kesksüsteemiga seotud asutuse kustutamine)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.190 (E-kiirabikaardi infosüsteemi kesksüsteemiga seotud asutuse muutmine)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.191 (E-kiirabikaardi infosüsteemi kesksüsteemiga seotud asutuse päring)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.192 (E-kiirabikaardi infosüsteemi kesksüsteemiga seotud asutuse päringu vastus)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.193 (Kiirabibrigaadi lisamine)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.194 (Kiirabibrigaadi kustutamine)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.195 (Kiirabibrigaadi muutmine)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.196 (Kiirabibrigaadi päring)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.197 (Kiirabibrigaadi päringu vastus)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.198 (Mitteerakorralise transporditellimuse lisamine)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.199 (Mitteerakorralise transporditellimuse tühistamine)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.200 (Mitteerakorralise transporditellimuse muutmine)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.201 (Mitteerakorralise transporditellimuse päring)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.202 (Mitteerakorralise transporditellimuse päringu vastus)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.203 (Kiirabibrigaadi liiklusvahendi lisamine)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.204 (Kiirabibrigaadi liiklusvahendi kustutamine)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.205 (Kiirabibrigaadi liiklusvahendi muutmine)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.206 (Kiirabibrigaadi liiklusvahendi päring)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.207 (Kiirabibrigaadi liiklusvahendi päringu vastus)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.208 (Kiirabitöötaja lisamine)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.209 (Kiirabitöötaja annulleerimine)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.210 (Kiirabitöötaja muutmine)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.211 (Kiirabitöötaja päring)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.212 (Kiirabitöötaja päringu vastus)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.213 (Kiirabibrigaadi ja liiklusvahendi seose kustutamine)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.214 (Kiirabibrigaadi ja liiklusvahendi seose lisamine ja muutmine)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.215 (Kiirabibrigaadi ja liiklusvahendi seose muutmise kinnitus)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.216 (Kiirabibrigaadi liikme ja liiklusvahendi graafiku kustutamine)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.217 (Kiirabibrigaadi liikme ja liiklusvahendi graafiku loomine ja muutmine)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.218 (Kiirabibrigaadi liikme ja liiklusvahendi graafiku toimingu kinnitus)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.219 (E-kiirabikaardi infosüsteemi kesksüsteemi õiguste andmine)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.220 (E-kiirabikaardi infosüsteemi kesksüsteemi õiguste päring)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.221 (E-kiirabikaardi infosüsteemi kesksüsteemi õiguste päringu vastus)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.222 (E-kiirabikaardi infosüsteemi kesksüsteemi rolli kustutamine)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.223 (E-kiirabikaardi infosüsteemi kesksüsteemi rolli lisamine)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.224 (E-kiirabikaardi infosüsteemi kesksüsteemi rolli muutmine)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.225 (E-kiirabikaardi infosüsteemi kesksüsteemi rolli ja õiguste päring)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.226 (E-kiirabikaardi infosüsteemi kesksüsteemi rolli ja õiguste päringu vastus)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.227 (Kiirabibrigaadi koosseisu päring)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.228 (Kiirabibrigaadi koosseisu päringu vastus)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.229 (Mitteerakorralise transporditellimuse lisamine ja muutmine)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.230 (Kiirabibrigaadi liikme ja liiklusvahendi graafiku toimingu tagasilükkamine)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.231 (Kiirabikaartide nimekirja päring)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.232 (Kiirabikaartide nimekirja päringu vastus)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.233 (Kiirabibrigaadi liikme töögraafiku päring)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.234 (Kiirabibrigaadi liikme töögraafiku päringu vastus)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.235 (Terviseandmete päring ekspertiisispetsialistilt)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.236 (Terviseandmete päringu vastus ekspertiisispetsialistile)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.237 (TSK päring)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.238 (TSK päringu vastus)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.239 (Varem koostatud TSK nimekirja päring)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.240 (Varem koostatud TSK nimekirja päringu vastus)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.241 (Terviseseisundi kokkuvõtte päring)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.242 (Terviseseisundi kokkuvõtte päringu vastus)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.243 (Diagnooside päring ekspertarstilt)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.244 (Diagnooside päringu vastus ekspertarstile)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.245 (Laborivastus)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.246 (Laborivastuse dokument)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.247 (Laborivastuste nimekiri)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.248 (Tervisetõend)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.249 (Tervisetõendi otsus)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.250 (Tervisetõend koos terviseandmetega)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.251 (Tervisedeklaratsioon)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.252 (Teavituste päring)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.253 (Tervisetõendi teatis)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.254 (Täiskasvanu tervisekontrolli teatis)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.255 (Täiskasvanu tervisekontrolli kaart)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.256 (Tervisetõendite päring)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.257 (Tervisetõendi päring)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.258 (Tervisetõendi päringu vastus)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.259 (Tervisedeklaratsiooni päring)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.260 (Tervisedeklaratsiooni päringu vastus)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.261 (Teavituste päringu vastus)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.262 (Teavituse staatuse muutmine)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.263 (Tervisetõendi saajate uuendamine)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.264 (Tervisetõendite päringu vastus)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.265 (Nõusolek loovutada surmajärgselt kudesid või elundeid siirdamiseks)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.266 (Nõusolek surnukeha üleandmiseks õppe- ja teadustööks)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.267 (Nõusolek vere ja verekomponentide ülekandmiseks)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.268 (Dokumendi väljavõtte päring (tervishoiuteenuse tahteavaldused))
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.269 (Dokumendi väljavõtte päringu vastus (tervishoiuteenuse tahteavaldused))
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.270 (Tahteavaldus isikuandmete töötlemiseks välisriigis)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.271 (Tahteavalduse isikuandmete töötlemiseks välisriigis otsuse päring)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.272 (Tahteavalduse isikuandmete töötlemiseks välisriigis otsuse päringu vastus)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.273 (Ülesvõtte ligipääsu päring)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.274 (Ülesvõtte ligipääsu päringu vastus)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.275 (Ülesvõtete nimekirja päring)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.276 (Ülesvõtete nimekirja päringu vastus)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.277 (Dokumentide sisu päring)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.278 (Dokumentide sisu päringu vastus)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.279 (Kiirabibrigaadi liikme ja liiklusvahendi graafiku excel faili lisamine)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.280 (Kiirabibrigaadi liikme ja liiklusvahendi graafiku excel faili kustutamine)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.281 (Immuniseerimispass)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.282 (Immuniseerimispassi päring)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.283 (Immuniseerimise teatis)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.284 (Immuniseerimispassi päringu vastus)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.285 (TSK päring Kaitseministeeriumilt, Kaitseressursside Ametilt või Kaitseväelt)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.286 (TSK päringu vastus Kaitseministeeriumile, Kaitseressursside Ametile või Kaitseväele)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.287 (TSK kaitseväeteenistuskohustuslase või tegevväelase tervisenõuetele vastavuse hindamiseks)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.288 (TSK teenistusülesannete täitmise ja tervisekahjustuse vahelise meditsiinilise seose tuvastamiseks)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.289 (TSK teenistusülesannete täitmise tõttu tekkinud tervisekahjustusest põhjustatud püsiva töövõimetuse tuvastamiseks)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.290 (Patsientide uute dokumentide päring)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.291 (Patsientide uute dokumentide päringu vastus)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.292 (Välistavate diagnooside olemasolu päring Kaitseministeeriumilt)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.293 (Välistavate diagnooside olemasolu päring Kaitseministeeriumilt päringu vastus)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.294 (Tervisedeklaratsiooni olemasolu päring Kaitseministeeriumilt)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.295 (Tervisedeklaratsiooni olemasolu päring Kaitseministeeriumilt päringu vastus)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.296 (Isikuandmete töötlemise nõusoleku päring Kaitseministeeriumilt)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.297 (Isikuandmete töötlemise nõusoleku päring Kaitseministeeriumilt päringu vastus)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.298 (Nõusolek terviseandmete kasutamiseks)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.299 (Vigaste dokumentide nimekirja päring)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.300 (Vigaste dokumentide nimekirja päringu vastus)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.301 (Surmateatis)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.302 (Perinataalsurma põhjuse teatis)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.303 (Surma põhjuse teatis)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.304 (Surmatõend)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.305 (Surma põhjuste registri surmafakti muudatuste päring)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.306 (Surma põhjuste registri surmafakti muudatuste päringu vastus)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.307 (Surma põhjuste registri surma põhjuse muudatuste päring)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.308 (Surma põhjuste registri surma põhjuse muudatuste päringu vastus)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.309 (Surmatõendi päring)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.310 (Surmatõendi päringu vastus)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.311 (Seadusliku esindaja volitus)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.312 (Kodu- ja iseseisva statsionaarse õenduse epikriis)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.313 (Tagasiside teavitus)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.314 (Saatekirjaga seotud toimingute päring)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.315 (Saatekirjaga seotud toimingute päringu vastus)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.316 (F-diagnooside päring SKA juhtumikorraldajalt)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.317 (F-diagnooside päringu vastus SKA juhtumikorraldajale)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.318 (Vabade aegade öine päring)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.319 (Vabade aegade öise päringu vastus)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.320 (TSK Tervishoiutöötajale)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.321 (TSK Tervishoiutöötajale päring)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.322 (TSK Tervishoiutöötajale päringu vastus)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.323 (Uue broneeringu kinnitus tasumine õnnestus)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.324 (Broneeringu tühistamise kontroll)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.325 (Eelbroneeringu nõue)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.326 (Eelbroneeringu kinnitus)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.327 (Eelbroneeringust keeldumine)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.328 (Broneeringu tühistamine on võimalik)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.329 (Broneeringut ei ole võimalik tühistada)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.330 (TSK tervishoiutöötajale päringu eelteavitus)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.331 (TSK tervishoiutöötajale päringu eelteavituse vastus)