Tervishoiuasutuse andmete uuendamise standard Andmekoosseis:
Ühe tervishoiuasutuse andmed edastatakse ühe <subject> elemendi sees. Sõnumis võib olla ainult üks <subject> elementi. <assignedEntity><statusCode> näitab, kas tegu on kirje lisamisega või eemaldamisega.
Ühe <subject> elemendi sees on üks registreerimise sündmus <registrationEvent>.
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.127

Kaust: /mdstandard/Tervishoiuasutuse andmete uuendamise standard
Tase üles
Versiooni nimi Tüüp Kirjeldus
1 Versioon 1
Näidis
TTO lisamine
Näidisstsenaarium (Storyboard)
Sõnumiga lisatakse (uuendatakse) AS Ida-Tallinna Keskhaigla andmed (Äriregistri koodiga 10822068). Haiglal on kaks tegevusluba: L01619 ja L00882.
Digilugu võtab sõnumi vastu, kontrollib, kas sellise koodiga asutus on eelnevalt registreeritud. Kui on, siis kirjutab andmed üle. Kui ei ole, siis salvestatakse uus asutus.

Näidisfail:
PRPM_IN403030UV01_Update_Organization_TTO_lisamine.xml

TTO eemaldamine
Näidisstsenaarium (Storyboard)
Eemaldatakse tervishoiuasutus koodiga 12345678. Digilugu kontrollib, et selline TTO on eelnevalt registreeritud.
Näidisfail:
PRPM_IN403030UV01_Update_Organization_TTO_eemaldamine.xml

Vastussõnumi standard:
Toimingu edastamise vastus.doc
Staatus: Publitseeritud