Tervishoiuasutuse andmete sünkroniseerimise standard Edastatakse kõik kehtivad asutused koos tegevuslubadega.
Sünkroniseerimine toimub batchina st batch võib koosneda 1 kuni mitmest sõnumist – selleks tuleb sõnumi päises kasutada elementi <attentionLine>.
Andmekooseis on sisu osas täpselt sama, mis Tervishoiuasutuse andmete uuendamise standardil.
Ühe asutuse andmed edastatakse ühe <subject> elemendi sees. Sõnumis võib olla 1 kuni mitu <subject> element. <assignedEntity><statusCode> peab olema alati „completed” staatuses.
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.128

Kaust: /mdstandard/Tervishoiuasutuse andmete sünkroniseerimise standard
Tase üles
Versiooni nimi Tüüp Kirjeldus
1 Versioon 1
Näidis
Näidisstsenaarium (Storyboard)
Sõnumiga lisatakse (uuendatakse) kahe tervishoiuasutuse andmed:
1) AS Ida-Tallinna Keskhaigla andmed (Äriregistri koodiga 10822068). Asutusel on kaks tegevusluba: L01619 ja L00882.
2) SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla (Äriregistri koodiga 90006399). Asutusel on kolm tegevusluba: L00344, L01643 ja L01120
Näidisfail:
PRPM_IN401010UV01_Add_Organization_synkTTO.xml
Vastussõnumi standard:
Toimingu edastamise vastus
Staatus: Publitseeritud