ST_Retsepti ostuoiguse paringu vastus Retsepti ostuõigus on olemas järgmiste seoste korral (patsiendil peab olema vähemalt üks kehtiv seos kontrollitava isikuga):

DL roll / seos isikute vahel Seose kood DL-s Piiratud volitustega retsepti väljaostmise õigus
(patsiendi seos kontrollitava isikuga)
Patsient ise OK
Lapsevanem MOTHER or FATHER OK
Seaduslik esindaja GUARDIAN OK
Täieõiguslik usaldusisik TRUSTEE2 OK
Retsepti ostuõigusega usaldusisik TRUSTEE3 OK

Lisaks kontrollitakse kõikide isikute korral teovõimelisust ja täisealisust (ka juhul, kui kontrollitavaks isikuks on patsient ise). Kui isik, kelle retsepti ostuõigust päritakse on alaealine või teovõimetu, annab Digilugu “NF” vastuse.

on võimalikud hoiatused
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.131

Kaust: /mdstandard/ST_Retsepti ostuoiguse paringu vastus
Tase üles
Versiooni nimi Tüüp Kirjeldus
1 Versioon 1
Näidis (positiivne vastus)
Näidisstsenaarium (Storyboard)

Päringu vastusena edastatakse seose vastus: seos on olemas (OK).

Näidisfail:
PRPA_IN201308UV_ Retsepti ostuoiguse paringu vastus.xml

Näidis (negatiiivne vastus)
Näidisstsenaarium (Storyboard)

Päringu vastusena edastatakse veateade: PTIN-002 Patsiendi identifikaator on päringu sooritamisel kohustuslik!
Näidisfail:
PRPA_IN201308UV_ Retsepti ostuoiguse paringu vastus_negatiivne.xml
Staatus: Publitseeritud