ST_Retsepti ostuoiguse paring Näidisstsenaarium (Storyboard)
Proviisor Pille Kuul Kivilinna apteegist pärib, kas isikul isikukoodiga 45002280288 on patsiendi isikukoodiga 48905059995 retsepti ostuõigus.
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.130

Kaust: /mdstandard/ST_Retsepti ostuoiguse paring
Tase üles
Versiooni nimi Tüüp Kirjeldus
1 Versioon 1
Näidisfail:
PRPA_IN201307UV_Retsepti_ostuoiguse_paring.xml
Vastus:
Standard: ST_Retsepti ostuoiguse paringu vastus.doc
Staatus: Publitseeritud