DL/ST_Juurdepääsu muutmise positiivne vastus Digiloo vastus Patsiendiportaalile:
Näidisfail: COMT_IN400002UV_mask_vastus.xml
Retseptikeskuse vastus Digiloole:
Näidisfail: COMT_IN400002UV_mask_vastus.xml
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.50

Kaust: /mdstandard/ST_Juurdepääsu muutmise positiivne vastus
Tase üles
Versiooni nimi Tüüp Kirjeldus
2 Versioon 2
Digiloo vastus Patsiendiportaalile:
Näidisfail: COMT_IN400002UV_mask_vastus.xml
Retseptikeskuse vastus Digiloole:
Näidisfail: COMT_IN400002UV_mask_vastus.xml
Staatus: Publitseeritud