DL/ST Juurdepääsu muutmine Patsiendiportaalis dokumendi sulgemine ja avamine: UC15 Andmete sulgemine ja avamine
Näidisfailid 1:
COMT_IN400001UV01_mask_sulgemine.xml
COMT_IN400001UV01_mask_avamine.xml
Näidisfailid 2:
COMT_IN400001UV_mask_edastamine_RK.xml
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.28

Kaust: /mdstandard/ST_Juurdepääsu muutmine
Tase üles
Versiooni nimi Tüüp Kirjeldus
3.0 Versioon 3.0
UC15 Andmete sulgemine ja avamine
Näidisfailid 1:
COMT_IN400001UV01_mask_sulgemine.xml
COMT_IN400001UV01_mask_avamine.xml
Näidisfailid 2:
COMT_IN400001UV_mask_edastamine_RK.xml
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
4 Versioon 4
Versioonis 4.0 lisatud ortodontia/hambaravi ravijuhtumi sulgemine/avamine ja
hamba staatuste kaardi sulgemine/avamine.
Staatus: Publitseeritud