DL/ST_Diagnooside päring ekspertarstilt SKA liidese standard
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.243

Kaust: /mdstandard/ST_Diagnooside päring ekspertarstilt
Tase üles
Versiooni nimi Tüüp Kirjeldus
1 Versioon 1
Kirjeldus
UC88 SKA ekspertarst pärib taotleja TSK
UC102 SKA diagnooside päringule vastamine
Näidisfail
RCMR_IN000029UV01_diagnooside paring ekspertarstilt.xml
Vastus:
Standard: ST_Diagnooside paringu vastus ekspertarstile.doc
Staatus: Publitseeritud