KK_E-kiirabikaardi_infosysteemi_kesksysteemi_rolli_muutmine E-KIIRABIKAARDI INFOSÜSTEEMI KESKSÜSTEEM
E-kiirabikaardi infosüsteemi kesksüsteemi rolli muutmise standard
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.224

Kaust: /mdstandard/KK_E-kiirabikaardi_infosysteemi_kesksysteemi_rolli_muutmine
Tase üles
Versiooni nimi Tüüp Kirjeldus
1 Versioon 1
Kirjeldus: UC43_Oiguste_administreerimine.doc
Näidisfail: Oigused_PRPM_IN403030UV01_E-kiirabikaardi_infosysteemi_kesksysteemi_rolli_muutmine.xml
Vastus: Standard: ST_Toimingu edastamise vastus.doc
Staatus: Publitseeritud