KK_E-kiirabikaardi_infosysteemi_kesksysteemi_rolli_lisamine E-KIIRABIKAARDI INFOSÜSTEEMI KESKSÜSTEEM
E-kiirabikaardi infosüsteemi kesksüsteemi rolli lisamise standard
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.223

Kaust: /mdstandard/KK_E-kiirabikaardi_infosysteemi_kesksysteemi_rolli_lisamine
Tase üles
Versiooni nimi Tüüp Kirjeldus
1 Versioon 1
Kirjeldus: UC43_Oiguste_administreerimine.doc
Näidisstsenaarium (Storyboard): Ants Kask loob uue rolli „Registraator (dispetser, korraldaja)“ koos kahe privileegiga asutusele Eesti E-Tervise SA.
Näidisfail: Oigused_PRPM_IN403030UV01_E-kiirabikaardi_infosysteemi_kesksysteemi_rolli_lisamine.xml
Vastuse standard: ST_Toimingu edastamise vastus
Staatus: Publitseeritud