KK_E-kiirabikaardi_infosysteemi_kesksysteemi_rolli_kustutamine E-KIIRABIKAARDI INFOSÜSTEEMI KESKSÜSTEEM
E-kiirabikaardi infosüsteemi kesksüsteemi rolli kustutamise standard
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.222

Kaust: /mdstandard/KK_E-kiirabikaardi_infosysteemi_kesksysteemi_rolli_kustutamine
Tase üles
Versiooni nimi Tüüp Kirjeldus
1 Versioon 1
Kirjeldus: UC43_Oiguste_administreerimine.doc
Näidisstsenaarium (Storyboard): Ants Kask muudab rolli „Registraator (dispetser, korraldaja)“, mis on seotud asutusega Eesti E-Tervise SA.
Näidisfail: Oigused_PRPM_IN403030UV01_E-kiirabikaardi_infosysteemi_kesksysteemi_rolli_kustutamine.xml
Staatus: Publitseeritud