DL/ST_Juurdepaasu muutmise negatiivne vastus Digiloo vastus Patsiendiportaalile:
Näidisfail: COMT_IN400003UV_mask_vastus_negatiivne.xml
Retseptikeskuse vastus Digiloole:
Näidisfail: COMT_IN400003UV_mask_vastus_negatiivne_RK.xml
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.52

Kaust: /mdstandard/Juurdepaasu muutmise negatiivne vastus
Tase üles
Versiooni nimi Tüüp Kirjeldus
2 Versioon 2
Digiloo vastus Patsiendiportaalile:
Näidisfail: COMT_IN400003UV_mask_vastus_negatiivne.xml
Retseptikeskuse vastus Digiloole:
Näidisfail: COMT_IN400003UV_mask_vastus_negatiivne_RK.xml
Versioonis 2.0 muudatused:
Autoriks võib olla lisaks isikule ka TTO arst
Lisatud sisestaja ja volitatud töötaja volituse liik
Staatus: Publitseeritud