DL/ST_Dokumentide paringu vastus Näidisfail 1:(positiivne vastus) RCMR_IN000030UV01_patsiendi_dokumendid_vastus.xml
Näidisfail 2:(negatiivne vastus) RCMR_IN000030UV01_Find_Document_Metadata_Response_negatiivne.xml
On võimalikud hoiatused ja veateated.
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.43

Kaust: /mdstandard/Dokumentide paringu vastus
Tase üles
Versiooni nimi Tüüp Kirjeldus
2 Versioon 2
Näidisfail 1:(positiivne vastus) RCMR_IN000030UV01_patsiendi_dokumendid_vastus.xml
Näidisfail 2:(negatiivne vastus) RCMR_IN000030UV01_Find_Document_Metadata_Response_negatiivne.xml
On võimalikud hoiatused ja veateated.
Staatus: Publitseeritud