DL/ST_Varem koostatud TSK nimekirja päring SKA liidese standard
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.239

Kaust: /mdstandard/DLST_Varem koostatud TSK nimekirja päring
Tase üles
Versiooni nimi Tüüp Kirjeldus
1 Versioon 1
Kirjeldus
UC88 SKA ekspertarst pärib taotleja TSK
UC89 TSK päringule vastamine

Näidis
Näidisstsenaarium (Storyboard)
SKA-st ekspertarst Margus Võsaülane (Eesti isikukoodiga 35808089988), eriala koodiga E170 (kardioloogia) pärib taotleja
(TIS mõistes patsiendi) Ly Cuusk (Eesti isikukoodiga 48905059995) varem koostatud TSK-sid ajavahemikus 1.9.2011 – 30.9.2011.

Näidisfail
RCMR_IN000029UV01_varem koostatud TSK nimekirja paring.xml
Vastus:
Standard: ST_Varem koostatud TSK nimekirja paringu vastus.doc
Staatus: Publitseeritud