DL/ST_Toimingu edastamise vastus Vastuse sõnum sisaldab kõiki sõnumi päise andmevälju.
Lisaks nendele lisandub päise andmetesse vastuse „acknowldegement” sektsioon.
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.49

Kaust: /mdstandard/DLST_Toimingu edastamise vastus
Tase üles
Versiooni nimi Tüüp Kirjeldus
1 Versioon 1
Patsiendi üldandmete uuendamise veateateid täpsustatud.
Lisatud haigusjuhtumi teatistega seotud veateated
Lisatud veakood PTIN-0012
Täpsustatud veakoodid
Staatus: Publitseeritud