DL/ST_Tervisetõendi otsus Kirjeldus
UC90 Patsient pärib tervisetõendi
UC92 Tervishoiutöötaja pärib tervisetõendi ja sisestab otsuse
UC95 Tervishoiutöötaja või patsiendi tervisetõendi päringule vastamine
BR16 Tõendite andmekoosseis
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.249

Versioon: 1
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.249.1
Näidis
Eeltäidetud tervisetõendi otsus (Storyboard)
Patsient on pärinud Patsiendiportaalis eeltäidetud tervisetõendi. Tervisetõendi otsuse dokumendi autoriks on märgitud Tervise Infosüsteem (DL), dokumendi sisuosa on tühi (otsus puudub). Samuti puudub tervisetõendi otsuse kehtivus. Tervisetõendi otsuse kasutusalaks on mootorsõidukijuht.

Näidisfail
CDA_Tervisetoend_otsus_eeltaidetud.xml

Kehtiv tervisetõendi otsus : mootorsõidukijuht (Storyboard)
Järveotsa Perearstikeskuse perearst Mari Mänd (D12345) on 15.01.2013 andnud patsiendile Ly Cuusk välja tervisetõendi otsuse „Jah tingimustega“ nr „20247b5d-fe33-3338-8bf6-1a61df212345”. Otsusel on märgitud kasutusalaks mootorsõidukijuht ning mootorsõidukijuhi meditsiinilised tingimused. Tervisetõendi otsus kehtib kuni 14.01.2023.

Näidisfail
CDA_Tervisetoend_otsus.xml

Kehtiv tervisetõendi otsus : kutseline mootorsõidukijuht (Storyboard)
Järveotsa Perearstikeskuse perearst Mari Mänd (D12345) on 15.01.2013 andnud patsiendile Ly Cuusk välja tervisetõendi otsuse „Jah tingimustega“ nr „50547b2d-fe33-3338-8bf6-1a61df515342”. Otsusel on märgitud kasutusalaks kutseline mootorsõidukijuht ning mootorsõidukijuhi meditsiinilised tingimused. Tervisetõendi otsus kehtib kuni 14.01.2018.

Näidisfail
CDA_Tervisetoend_otsus2.xml

NB!
Tervisetõendi otsus edastatakse TTO IS-st TIS-i standardiga ST_Staatuse muutmine koos sisuga (alates versioonist 4.0).
Näidisfail: RCMR_IN000006UV01_Document_Status_Change_With_Content_tervisetoend.xml
Staatus: Publitseeritud


Kaust: /mdstandard/DLST_Tervisetõendi otsus/1
Tase üles
Fail Tüüp Maht
CDA_Tervisetoend_otsus.xml XML 10KB
CDA_Tervisetoend_otsus2.xml XML 10KB
CDA_Tervisetoend_otsus_eeltaidetud.xml XML 6KB
ST_Tervisetõendi otsus.doc Microsoft Word 234KB