DL/ST_Tervisedeklaratsiooni paringu vastus Kirjeldus
UC91 Patsient koostab tervisedeklaratsiooni
UC98 Tervisedeklaratsiooni päringule vastamine
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.260

Kaust: /mdstandard/DLST_Tervisedeklaratsiooni paringu vastus
Tase üles
Versiooni nimi Tüüp Kirjeldus
1 Versioon 1
Näidis
Näidisstsenaarium (Storyboard)
TIS edastab patsiendi Ly Cuuse päringule tema tervisedeklaratsiooni nr „71b03b94-1d4f-4ad8-b72f-d81937f0bdd9“. Toimingu sisu osas edastatakse tervisedeklaratsioon.

Näidisfail
RCMR_IN000032UV01_Tervisedeklaratsiooni(TD)_paringu_vastus
Staatus: Publitseeritud