DL/ST_Tervisedeklaratsioon Kirjeldus
BR16 Tõendite andmekoosseis

Patasiendiportaali kasutuslugu:
UC91 Patsient koostab tervisedeklaratsiooni

TTO kasutuslugu:
UC92 Tervishoiutöötaja pärib tervisetõendi ja sisestab otsuse (tervisedeklaratsioon on tervisetõendi osa)

TIS kesksüsteemi kasutuslood:
UC95 Tervishoiutöötaja või patsiendi tervisetõendi päringule vastamine (tervisedeklaratsioon on tervisetõendi osa)
UC97 Tervisetõendi vastu võtmine (tervisedeklaratsioon on tervisetõendi osa)
UC99 Tervisedeklaratsiooni vastu võtmine
UC98 Tervisedeklaratsiooni päringule vastamine
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.251

Kaust: /mdstandard/DLST_Tervisedeklaratsioon
Tase üles
Versiooni nimi Tüüp Kirjeldus
1 Versioon 1
Näidis
Eeltäidetud tervisedeklaratsioon (Storyboard)
Patsient Ly Cuusk on Patsiendiportaalis algatanud uue tervisedeklaratsiooni täitmise. TIS on edastanud eeltäietud tervisedeklaratsiooni, mis sisaldab kõiki tervisedeklaratsiooni küsimusi (välja arvatud alamküsimused, mis eeldavad eelnevalt jah/ei valikut) ning põetud haigusi, mis on TIS-st leitud. Vastamata küsimuste kohta on toodud vaid küsimuse kood.
Näidisfail
CDA_Tervisedeklaratsioon_eeltaidetud.xml (eesti keelne)


Täidetud tervisedeklaratsioon (Storyboard)
Patsient Ly Cuuse poolt Patsiendiportaalis 01.04.2013 koostatud tervisedeklaratsioon. Tervisedeklaratsioon kehtib kuni 30.04.2013. Kõik tervisedeklaratsiooni küsimused on vastatud.
Näidisfail
CDA_Tervisedeklaratsioon.xml (eesti keelne)

Tervisedeklaratsioon edastatakse standardiga ST_Staatuse muutmine koos sisuga (alates versioonist 4.0).

Näidisfail:
RCMR_IN000006UV01_Document_Status_Change_With_Content_tervisedeklaratsioon.xml
Staatus: Publitseeritud