DL/ST_Tervikdokumendi päring UC1 Patsiendi terviseloo pärimine
UC10 Terviseloo vaatamine
UC17 Tahteavalduse koostamine seoses tervishoiuteenuse osutamisega

Näidisfail1:
RCMR_IN000031UV01_dokument.xml
Vastus:
Standard: ST_Tervikdokumendi paringu vastus.doc

Näidisstsenaarium 2 (Storyboard)
Tervishoiutöötaja Ants Kass pärib patsiendi isikukoodiga 48905059995 tervishoiuteenuse osutamise tahteavaldust.

Näidisfail 2
RCMR_IN000031UV01_tervishouteenuse_tahteavaldus.xml
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.46

Kaust: /mdstandard/DLST_Tervikdokumendi päring
Tase üles
Versiooni nimi Tüüp Kirjeldus
2 Versioon 2
Versiooni 2.0 lisatud patsiendi tahteavalduse tervikdokumendi pärimiseks päring dokumendi liigi järgi ja viidaregistri kood patient_document.
Muutus mall „Tervikdokumendi päring” versioon 2.0
Lisatud näidisfail:
RCMR_IN000031UV01_tervishouteenuse_tahteavaldus.xml
MT33: lisatud sisestaja, volitatud töötaja volitus
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
3 Versioon 3
Versioon 3:
Kui tervikdokumendi päringu vastus sisaldab saatekirja koos manusega, siis edastatakse vastuses nii saatekirja CDA dokument kui ka manus.
Kui päring tehakse varasema standardi versiooniga, siis edastatakse vastuses vaid saatekirja CDA dokument.
Lisatud tervishoiuteenuste tahteavalduste pärimine.
Staatus: Publitseeritud