DL/ST_TSK päringu vastus SKA liidese standart
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.238

Kaust: /mdstandard/DLST_TSK päringu vastus
Tase üles
Versiooni nimi Tüüp Kirjeldus
1 Versioon 1
Kirjeldus
UC88 SKA ekspertarst parib taotleja TSK
UC89 TSK paringule vastamine

Näidis
Näidisstsenaarium (Storyboard)
Patsiendi Ly Cuusk (Eesti isikukoodiga 48905059995) TSK (koostatud taotluse nr 120001 alusel) sisaldab kasutusloos UC88 toodud näidis-TSK andmeid.

1.5.2 Näidisfail
RCMR_IN000032UV01_TSK paringu vastus.xml, mis sisaldab base64 kodeeringus TSK-d: CDA_TSK.xml

Loetletud võimalikud funktsionaalsusega seotud hoiatused.
Staatus: Publitseeritud