DL/ST_TSK päring Kirjeldus:
UC88 SKA ekspertarst parib taotleja TSK
UC89 TSK paringule vastamine
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.237

Kaust: /mdstandard/DLST_TSK päring
Tase üles
Versiooni nimi Tüüp Kirjeldus
1 Versioon 1
Näidisfail: RCMR_IN000031UV01_TSK paring.xml
Vastus: Standard: ST_TSK paringu vastus.doc
Staatus: Publitseeritud