DL/ST_Staatuse muutmine koos sisuga UC2 Toimingu teate vastuvõtmine
Sisaldab järgmiseid toiminguid:
• Haigusjuhu dokumendi/teatise registreerimine
• Toimingu asendamine uue versiooniga
• Dokumendi avamine/sulgemine patsiendile (juurdepääs)
Näidis

Näidisstsenaarium 1 (Storyboard)
Epikriisi näidisstsenaarium (Storyboard)
Staatuse muudatuse sõnum statsionaarse epikriisi nr 111 edastamiseks Digilukku.
Näidisfail: RCMR_IN000006UV01_Document_Status_Change_With_Content_epikriis.xml

Näidisstsenaarium 2 (Storyboard)
Pildiviida näidisstsenaarium (Storyboard)
Staatuse muudatuse sõnum pildiviida edastamiseks Digilukku.
Näidisfail: RCMR_IN000006UV01_Document_Status_Change_With_Content_pildiviit.xml

Vastus: Standard: ST_Toimingu edastamise vastus
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.26

Kaust: /mdstandard/DLST_Staatuse muutmine koos sisuga
Tase üles
Versiooni nimi Tüüp Kirjeldus
2 Versioon 2
Toimingu sisu alla lisatud ambulatoorne ja päevaravi epikriis.
Lisatud näidis xml
Eraldi standardid: staatuse muutmine ilma sisuta ja staatuse muutmine koos sisuga.
Lisandus toimingu sisuna sünniepikriis, tervishoiustatistika koondandmed
Lisatud viide vastussõnumi standardile, sünkroniseeritud pildiviida edastamisega.
Täpsustatud konfidentsiaalsuse malli.
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
3.1 Versioon 3.1
Täpsustatud malli „Konfidentsiaalsus“ kirjeldust. Lisatud seosed mallidega „Retsepti väljastamine“, „Sisestaja“.
Lisatud toimingu sisuna „Retsept“ ja lisatud näidissõnumid retsepti väljakirjutamise (koostamise) ja retsepti apteegist väljastamise kohta.
Kustutatud mall „Retsepti väljastamine“ – ravimi väljastamise kuupäev edastatakse CDA-s ravimi andmete sektsioonis.
Täpsustatud retsepti stsenaariumeid: retseptil on kehtivuse tähtaeg. Apteeker täpsustab retsepti CDA-d ravimi väljastamise andmetega.
Lisatud toimingu sisuna rasedakaardi teatised.
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
4 Versioon 4
Parandatud malli „Koondhaigusjuht (RCMR)“, v2;
Lisatud toimingu kirjeldusse ortodontia teatised.
Lisatud näidisstsenaarium nr 5. (Ortodontia teatise edastamise näidisstsenaarium (Storyboard))
NAKIS-ga seotud mallid on viidud üle uuele
standardiseerimise mudelile (requirement->class). Standardi sisu ei muutu.
Lisatud NAKIS teatise näidisstsenaarium.
Versioon 4: Toimingu sisu võib sisaldada CDA manust
(saatekirja korral EKG pdf manus, tervisetõendi puhul tervisetõendi osa II, tervisedeklaratsiooni pdf manus).
Lisatud eraldi andmekoosseis tervisetõendi metaandmete jaoks.
Lisatud eraldi andmekoosseis tervisedeklaratsiooni metaandmete jaoks.
Staatus: Publitseeritud