DL/ST_Staatuse muutmine ilma sisuta UC2 Toimingu teate vastuvõtmine
Sisaldab järgmiseid toiminguid:
• Toimingu tühistamine
• Dokumendi märkimine kehtetuks
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.25

Kaust: /mdstandard/DLST_Staatuse muutmine ilma sisuta
Tase üles
Versiooni nimi Tüüp Kirjeldus
2 Versioon 2
Lisatud viide vastussõnumi standardile; sünkroniseeritud pildiviida esitamisega,
täpsustatud konfidentsiaalsuse malli
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
3.1 Versioon 3.1
Täiendatud malli „Konfidentsiaalsus” kirjeldust: arst saab sulgeda arstile dokumendi.
MT44. Täpsustatud malli „Konfidentsiaalsus“ kirjeldust.
Lisatud seosed mallidega „Retsepti väljastamine“, „Sisestaja“.
Lisatud näidissõnum retsepti staatuse muudatuse kohta.
Kustutatud mall „Retsepti väljastamine“.
Publitseeritud versioon (DL standardid versioon 3.0)
Parandatud malli „Koondhaigusjuht (RCMR)“, v2
Kehtib ka eelmine standardi versioon ST_staatuse muutmine ilma sisuta.doc ver 2 (OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.26.2)
Staatus: Publitseeritud