DL/ST_Retsept Ravimi malli vers 2 lisatud seos retsepti kehtivuse malliga.
Täpsustatud retsepti stsenaariumeid: retseptil on kehtivuse tähtaeg. Apteeker täpsustab retsepti CDA-d ravimi väljastamise andmetega.
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.145

Kaust: /mdstandard/DLST_Retsept
Tase üles
Versiooni nimi Tüüp Kirjeldus
1 Versioon 1
MT44 alusel
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
2 Versioon 2
UC74: Retseptide pärimine Retseptikeskusest;
Retsepti pärimine TIS-st:
UC1 Patsiendi terviseloo pärimine;
UC10 Terviseloo vaatamine

Näidisfail
CDA_Retsept_2.xml
Retsepti ei edastata TIS-i HL7 standardiga. TIS pärib retsepti andmed Retseptikeskusest. Kui retsepti päritakse läbi TIS-i, siis genereerib TIS Retseptikeskuse retseptist retsepti standardile vastava retsepti (HL7 CDA).

Retsepti päritakse TIS-st standardiga ST_Tervikdokumendi päring.
Näidisfail: RCMR_IN000031UV01_dokument.xml

Päringu vastuse standard: ST_Tervikdokumendi päringu vastus
Päringu vastuse näidisfail: RCMR_IN000032UV01_tervikdokumendi_paringu_vastus_retsept.xml
Staatus: Publitseeritud