DL/ST_Rasedakaardi visiidi teatis Arvele võtmine
Näidisfailid 1:
CDA_Rasedakaardi visiidi teatis.xml

Näidisstsenaarium 2 (Storyboard)
Visiit (Storyboard)
Arst Riina Aak edastab Digilukku patsiendi Ly Cuusk visiidi (23.03.2009) andmed visiidi teatisega nr 002.

Näidisfailid 2:
CDA_Rasedakaardi visiidi teatis_2.xml
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.146

Kaust: /mdstandard/DLST_Rasedakaardi visiidi teatis
Tase üles
Versiooni nimi Tüüp Kirjeldus
1 Versioon 1
Väljavõte EA mudelist
Staatus: Publitseeritud