DL/ST_Patsiendi yldandmete uuendamine Näidisfail: PRPA_IN201102UV01_PatientLivingSubject_Information_Revised_Patsiendiportaal.xml
Vastus: Standard: ST_Toimingu edastamise vastus
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.23

Kaust: /mdstandard/DLST_Patsiendi yldandmete uuendamine
Tase üles
Versiooni nimi Tüüp Kirjeldus
2 Versioon 2
UC11 Isikuandmete haldamine – patsiendiportaalist patsiendi ütluspõhised andmed
Lisaks uuendab Digilugu automaatselt patsiendi üldandmeid RR-st ja meditsiinidokumentidest
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
3 Versioon 3
Standardi vers 2.0->3.0: Lisatud sisestaja ja volitatud töötaja volituse liik.
Staatus: Publitseeritud