DL/ST_Logi_paringu_vastus UC12 Terviseloo päringute logi jälgimine (Patsiendiportaal)
Näidis - vastus positiivne:
RCMR_IN000030UV01_logi_paringu_vastus.xml

Näidis - vastus negatiivne:
RCMR_IN000030UV01_Find_Document_Metadata_Response_negatiivne.xml
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.45

Kaust: /mdstandard/DLST_Logi_paringu_vastus
Tase üles
Versiooni nimi Tüüp Kirjeldus
3 Versioon 3
Standardi versioon 2.0->3.0. Lisatud sisestaja ja volitatud töötaja volituse liik.
Pärida saab kõikide tegevuste logi DL-s, mitte ainult päringute logi. Täiendatud malli „Logi päringu vastus”.
Staatus: Publitseeritud