ST_EBMeDS otsustustoe päringu vastus Kirjeldus:
Otsustustoe päringu vastuse edastamine TIS-st TTO süsteemi, Patsiendiportaali või Arstiportaali.
Kui patsiendi DL on suletud, siis edastatakse vastuses vastav hoiatus ja EBMeDS otsustussüsteemi on edastatud vaid TTO-st, Patsiendiportaalist või Arstiportaalist saadud DSSRequest päring.
Kui patsiendi andmed on osaliselt suletud, siis edastatakse vastuses vastav hoiatus ning EBMeDS otsustussüsteemi ei ole patsiendi suletud terviseandmeid edastatud.
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.168

Kaust: /mdstandard/DLST_EBMeDS otsustustoe päringu vastus
Tase üles
Versiooni nimi Tüüp Kirjeldus
1 Versioon 1
Päringu vastuses ControlActProcess elementi laiendatakse ebmeds.xsd skeema DSSResponse elemendiga.
DSSResponse elemendis edastatakse EBMeDS otsustussüsteemi vastus
Staatus: Publitseeritud