DL/ST_EBMeDS otsustustoe päring Kirjeldus:
Otsustustoe päring saadetakse TTO süsteemist, Patsiendiportaalist või Arstiportaalist. TIS täiendab päringut TIS-s olevate patsiendi tervisandmetega
(kui päringus on patsiendi kood määratud) ning edastab otsustustoe päringu EBMeDS süsteemi
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.167

Kaust: /mdstandard/DLST_EBMeDS otsustustoe päring
Tase üles
Versiooni nimi Tüüp Kirjeldus
1 Versioon 1
Näidisstsenaarium (Storyboard)
Tervishoiutöötaja Ants Kass pärib patsiendi isikukoodiga 48905059995 otsustustoe andmeid. Otsustustoe sõnumis antakse kaasa: patsiendi sünniaeg, allergiat tekitav ravim, suitsetamise tunnus, raseduse tunnus, diagnoosid, mõõtmise andmed: süstoolne ja diastoolne vererõhk, pikkus, kaal, kliinilise vereanalüüsi andmed, ravimite, vaktsineerimiste ja operatsioonide andmed. Päringu tegijaks on arst.
Näidisfail
RCMR_IN000029UV01_EBMeDS.xml
Vastus:
Standard: ST_EBMeDS päringu vastus.doc
Staatus: Publitseeritud