Tervisedeklaratsiooni kontrolldiagnoosid e-Tõendi projekti abimaterjal.

Kaust: /manuals/Tervisedeklaratsiooni kontrolldiagnoosid
Tase üles
Versiooni nimi Tüüp Kirjeldus
1 Versioon 1
Haigused millede esinemist kontrollitakse Tervisedeklaratsiooni eeltäitmisel.
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
2 Versioon 2
Viidud sisse uneapnoega seotud täiendused
Staatus: Publitseeritud