Patsientide COVID-19 andmed MISP2 kasututusjuhend Käesolev juhend kirjeldab eriolukorra ajal loodud MISP2 portaali teenust, mille eesmärk on anda perearstikeskustele kiire ülevaade nende nimistu patsientide COVID-19 andmete kohta.

Kaust: /manuals/Patsientide COVID-19 andmed MISP2 kasututusjuhend
Tase üles
Versiooni nimi Tüüp Kirjeldus
1 Versioon 1
Käesolev juhend kirjeldab eriolukorra ajal loodud MISP2 portaali teenust, mille eesmärk on anda perearstikeskustele kiire ülevaade nende nimistu patsientide COVID-19 andmete kohta.
Staatus: Publitseeritud