Publitseerimiskeskuses OID-ide halduse juhend Käesoleva dokumendi eesmärgiks on anda ülevaade tervise infosüsteemi elektroonilises andmevahetuses kasutuses olevast ISO OID (International Standardization Organization Object Identifier) standardist ning OID-ide registreerimise protsessist, andes muuhulgas samm-sammult õpetuse, kuidas OID halduril on võimalik uusi OID-e registreerida.

Kaust: /manuals/OID-ide halduse juhend
Tase üles
Versiooni nimi Tüüp Kirjeldus
1 Versioon 1
OID-ide halduse juhend
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
2 Versioon 2
OID-ide halduse juhend
Staatus: Publitseeritud