Kasvajate morfoloogia koodid Kasvajate morfoloogia koodid ja nende vastavus patomorfoloogiliste lõppdiagnoosidega

Versioon: 1
Kasvajate morfoloogia koodid ja nende vastavus patomorfoloogiliste lõppdiagnoosidega (OID:1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.275).
Morfoloogia koode ei koguta tervise infosüsteemi, kuid neid on soovi korral võimalik haiglasiseselt dokumenteerida kasutades käesolevat loendit ning vastavustabelit patomorfoloogilise lõppdiagnoosi loendiga, mis on kasutusel tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide standardites.
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav


Kaust: /manuals/Kasvajate morfoloogia koodid/1
Tase üles
Fail Tüüp Maht
1.xls Microsoft Excel 5.4MB