Kasvajate morfoloogia koodid Kasvajate morfoloogia koodid ja nende vastavus patomorfoloogiliste lõppdiagnoosidega

Kaust: /manuals/Kasvajate morfoloogia koodid
Tase üles
Versiooni nimi Tüüp Kirjeldus
1 Versioon 1
Kasvajate morfoloogia koodid ja nende vastavus patomorfoloogiliste lõppdiagnoosidega (OID:1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.275).
Morfoloogia koode ei koguta tervise infosüsteemi, kuid neid on soovi korral võimalik haiglasiseselt dokumenteerida kasutades käesolevat loendit ning vastavustabelit patomorfoloogilise lõppdiagnoosi loendiga, mis on kasutusel tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide standardites.
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
2 Versioon 2
Patomorfoloogilise lõppdiagnoosi loendi 2.versioonile vastavad morfoloogia koodid ning vastavus antud loendi väärtustega
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
3 Versioon 3
11.09.2017 avaldatud patomorfoloogilise lõppdiagnoosi loendi 3.versioonis olevatele diagnoosidele vastavad morfoloogia koodid ning vastavus nimetatud loendi väärtustega.
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
4 Versioon 4
20.03.2018 avaldatud patomorfoloogilise lõppdiagnoosi loendi 4. versioonis olevatele diagnoosidele vastavad morfoloogia koodid ning vastavus nimetatud loendi väärtustega.
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
5 Versioon 5
29.11.2018 avaldatud patomorfoloogilise lõppdiagnoosi loendi 5. versioonis olevatele diagnoosidele vastavad morfoloogia koodid ning vastavus nimetatud loendi väärtustega.

Muudatused on kajastatud veerus „Muudatused 29.11.2018“.
Staatus: Publitseeritud