Juhend Arstiportaali kasutajale Arstiportaal on veebipõhine rakendus meditsiinitöötajatele (eriarstid, kooliõed,
hooldusõed jt), võimaldamaks andmeid vahetada tervise infosüsteemi
kesksüsteemiga.

Juhend Arstiportaali kasutamiseks

Kaust: /manuals/Juhend Arstiportaali kasutajale
Tase üles
Versiooni nimi Tüüp Kirjeldus
1 Versioon 1
Juhend Arstiportaali kasutamiseks lisatud 26.03.2015 seisuga
Staatus: Publitseeritud