ISO OID Eesti Meditsiinis Käesoleva dokumendi eesmärgiks on anda ülevaade ISO OID (International Standardization Organization Object Identifier) standardist ning kirjeldada nimetatud standardi kasutamist Eesti tervishoiuressursside kirjeldamiseks.

Kaust: /manuals/ISO OID
Tase üles
Versiooni nimi Tüüp Kirjeldus
1.0 Versioon 1.0
1.0
Staatus: Publitseeritud