E-konsultatsioonile suunamise nõuded E-konsultatsioonile suunamise nõuded on aluseks e-konsultatsiooni teenuse nõuetekohaseks tellimiseks

Käesolevad nõuded on kokku lepitud koostöös Eesti Perearstide Seltsi ja vastavate erialaseltsidega ning ära toodud sotsiaalministri 19.01.2007 määruses nr 9 "Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt üle võtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika“ lisades.

Määrus on leitav veebiaadressil https://www.riigiteataja.ee/akt/125112011004?leiaKehtiv

Kaust: /manuals/E-konsultatsioonile suunamise nõuded
Tase üles
Versiooni nimi Tüüp Kirjeldus
E110 Versioon E110
Nõuded suunamisel dermatoveneroloogi e-konsultatsioonile
Staatus: Publitseeritud
E120 Versioon E120
Nõuded suunamisel endokrinoloogi e-konsultatsioonile
Staatus: Publitseeritud
E140 Versioon E140
Nõuded suunamisel gastroenteroloogi e-konsultatsioonile
Staatus: Publitseeritud
E150 Versioon E150
Nõuded suunamisel hematoloogi e-konsultatsioonile
Staatus: Publitseeritud
E170 Versioon E170
Nõuded suunamisel kardioloogi e-konsultatsioonile
Staatus: Publitseeritud
E210 Versioon E210
Nõuded suunamisel nefroloogi e-konsultatsioonile
Staatus: Publitseeritud
E230 Versioon E230
Nõuded suunamisel neuroloogi e-konsultatsioonile
Staatus: Publitseeritud
E250 Versioon E250
Nõuded suunamisel onkoloogi e-konsultatsioonile
Staatus: Publitseeritud
E260 Versioon E260
Nõuded suunamisel ortopeedi e-konsultatsioonile
Staatus: Publitseeritud
E270 Versioon E270
Nõuded suunamisel otorinolarüngoloogi (kõrva-nina-kurguarsti) e-konsultatsioonile
Staatus: Publitseeritud
E290 Versioon E290
Nõuded suunamisel pediaatri (lastearsti) e-konsultatsioonile
Staatus: Publitseeritud
E320 Versioon E320
Nõuded suunamisel psühhiaatri e-konsultatsioonile
Staatus: Publitseeritud
E330 Versioon E330
Nõuded suunamisel pulmonoloogi e-konsultatsioonile
Staatus: Publitseeritud
E350 Versioon E350
Nõuded suunamisel reumatoloogi e-konsultatsioonile
Staatus: Publitseeritud
E360 Versioon E360
Nõuded suunamisel sisearsti e-konsultatsioonile
Staatus: Publitseeritud
E370 Versioon E370
Nõuded suunamisel günekoloogi e-konsultatsioonile
Staatus: Publitseeritud
E380 Versioon E380
Nõuded suunamisel taastusarsti e-konsultatsioonile
Staatus: Publitseeritud
E410 Versioon E410
Nõuded suunamisel uroloogi e-konsultatsioonile
Staatus: Publitseeritud
E470 Versioon E470
Nõuded suunamisel allergoloog-immunoloogi e-konsultatsioonile
Staatus: Publitseeritud
E490 Versioon E490
Nõuded suunamisel veresoontekirurgi e-konsultatsioonile
Staatus: Publitseeritud
valuravi Versioon valuravi
Nõuded suunamisel valuravi arsti e-konsultatsioonile
Staatus: Publitseeritud