Juhendid

Publitseerimiskeskus on tsentraalne meditsiiniklassifikaatorite ja -standardite avaldamise keskkond, mida haldab Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus. Publitseerimiskeskuses avaldatakse Tervise infosüsteemis kasutusele võetavad standardid, klassifikaatorid ning loendid. Lisaks leiab siit Tervise infosüsteemi liidestumis- ja kasutusjuhendid.

Küsimuste korral palun pöörduge standardimise osakonna poole andmekorraldus[ät]tehik.ee.

Mugavamalt uutest publikatsioonidest teada saamiseks on kasutusel ka RSS infovoog, mida võib tellida vastavat tuge omavate programmide abil.

Publitseerimiskeskuse kasutajajuhend on kättesaadav aadressil http://pub.e-tervis.ee/manuals/Publitseerimiskeskuse%20juhend

Keskuse valitud sektsioonis on välja toodud publitseeritud Digitaalse Terviseloo infosüsteemi juhendite versioonid. Juhendite alla laadimiseks klikkige juhendi nimele tulbas "Kaust", valige avanenud lehel soovitav versioon ning klikkige tulbas "Versiooni nimi" versioonile. Selle tulemusena kuvatakse Teile valitud juhendi versiooniga publitseeritud dokumendid.


Kaust: /manuals
Tase üles
Kaust Tüüp Kirjeldus
AUDIT testi ülevaade Juhend AUDIT testi ülevaade
Dokument annab ülevaate AUDIT (test alkoholi tarvitamise hindamiseks) skriiningtestist
Ambulatoorse epikriisi täitmise juhend Juhend Ambulatoorse epikriisi täitmise juhend
Käesolev juhend on mõeldud ambulatoorse epikriisi täitmise abimaterjalina.
Ambulatoorsete vastuvõttude loendi ülevaade ja muudatuste haldus Juhend Ambulatoorsete vastuvõttude loendi ülevaade ja muudatuste haldus
Käesolev juhend annab lisainformatsiooni saatekirjade projekti raames loodud ambulatoorsete vastuvõttude loendi osas ning kirjeldab antud loendi muudatuste korda.
Analüüside nimetuste moodustamise põhimõtted Juhend Analüüside nimetuste moodustamise põhimõtted
Käesolev dokument kirjeldab Eesti Laborimeditsiini Ühingu terminoloogia töögrupi soovitusi analüüside nimetuste kirjeldamiseks.
Asutuse registreerimine ja kasutajaõiguste haldamine MISP2 portaalis Juhend Asutuse registreerimine ja kasutajaõiguste haldamine MISP2 portaalis
Käesolev juhend on mõeldud MISP2 rakenduse (mini-infosüsteem-portaal, ingl.k. Mini Information System Portal) kasutajale x-teel.
Bradeni skaala ülevaade Juhend Bradeni skaala ülevaade
Dokument annab ülevaate Bradeni skaalast
DMFT ja CPI indeksite määramise juhend Juhend DMFT ja CPI indeksite määramise juhend
DMFT indeksiga määratakse jäävhammaste kaarioosset seisundit.
Väikeste tähtedega „dmft“ kirjeldab piimahammaste seisundit.
CPI - Community Periodontal Index:
Indeks parodontaalse ravivajaduse hindamiseks
Hinnatakse kolme näitajat: veritsust , hambakivi ja igemetasku seisundit.
Digipildi süsteemis kasutatav uuringu registreerimise struktuur Juhend Digipildi süsteemis kasutatav uuringu registreerimise struktuur
Digipildi süsteemis kasutatav uuringu registreerimise struktuur.
E-konsultatsioonile suunamise nõuded Juhend E-konsultatsioonile suunamise nõuded
E-konsultatsioonile suunamise nõuded on aluseks e-konsultatsiooni teenuse nõuetekohaseks tellimiseks

Käesolevad nõuded on kokku lepitud koostöös Eesti Perearstide Seltsi ja vastavate erialaseltsidega ning ära toodud sotsiaalministri 19.01.2007 määruses nr 9 "Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt üle võtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika“ lisades.

Määrus on leitav veebiaadressil https://www.riigiteataja.ee/akt/125112011004?leiaKehtiv
EEK-2 küsimustiku ülevaade Juhend EEK-2 küsimustiku ülevaade
Dokument annab ülevaate emotsionaalse enesetunde küsimustikust (EEK-2)
Günekotsütoloogilised diagnoosid Bethesda järgi Juhend Günekotsütoloogilised diagnoosid Bethesda järgi
Seoses günekotsütoloogilise uuringu tulemuse klassifikaatoriga (OID: 1. 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.265) kehtetuks tunnistamisega loodud abistav nimekiri günekotsütoloogilistest diagnoosidest Bethesda süsteemi järgi.
Nimekirjas on toodud patomorfoloogilise lõppdiagnoosi nimekirjas olevad diagnoosid, mis vastavad Bethesda süsteemile. Günekotsütoloogilise uuringu tulemuse esitamiseks kasutatakse ainult patomorfoloogilise lõppdiagnoosi klassifikaatorit.

NB! Käesolev nimekiri ei ole mõeldud piiritlemaks günekotsütoloogilise uuringu vastuseks antavaid diagnoose, vaid kirjeldab Bethesda süsteemile vastavaid diagnoose, mida võib kasutada arstide töölaua lahenduste loomisel.
Haiglaravile suunamise saatekirja täitmise juhend Juhend Haiglaravile suunamise saatekirja täitmise juhend
Käesolev juhend on mõeldud haiglaravile suunamise saatekirja täitmise abimaterjalina
Hambaravi kaardi täitmise juhend Juhend Hambaravikaardi täitmise juhend
Hambaravikaardi täitmise juhend vastavalt standardile
ISO OID Juhend ISO OID Eesti Meditsiinis
Käesoleva dokumendi eesmärgiks on anda ülevaade ISO OID (International Standardization Organization Object Identifier) standardist ning kirjeldada nimetatud standardi kasutamist Eesti tervishoiuressursside kirjeldamiseks.
Immuniseerimise teatise täitmise juhend Juhend Immuniseerimise teatise täitmise juhend
Käesolev juhend on mõeldud immuniseerimise teatise täitmise abimaterjalina.
Juhend Arstiportaali kasutajale Juhend Juhend Arstiportaali kasutajale
Arstiportaal on veebipõhine rakendus meditsiinitöötajatele (eriarstid, kooliõed,
hooldusõed jt), võimaldamaks andmeid vahetada tervise infosüsteemi
kesksüsteemiga.

Juhend Arstiportaali kasutamiseks
Kasvajate morfoloogia koodid Juhend Kasvajate morfoloogia koodid
Kasvajate morfoloogia koodid ja nende vastavus patomorfoloogiliste lõppdiagnoosidega
Kasvamise teatise täitmise juhend Juhend Kasvamise teatise täitmise juhend
Käesolev juhend on mõeldud kasvamise teatise täitmise abimaterjalina.
Kiirabi kvaliteedistandardid ja ravi- tegevusjuhised Juhend Kiirabi kvaliteedistandardid ja ravi- tegevusjuhised
Kiirabiteenuse kvaliteedistandard ja indikaatorid on seotud ravi kvaliteedi hindamisega.
Ravi- ja tegevusjuhised on seotud patsiendile osutatava raviga ja teostavate tegevustega.
Kiirabikaardi täitmise juhend Juhend Kiirabikaardi täitmise juhend
Käesolev juhend on mõeldud kiirabikaardi täitmise abimaterjalina.
Kodu- ja iseseisva statsionaarse õenduse epikriisi täitmise juhend Juhend Kodu- ja iseseisva statsionaarse õenduse epikriisi täitmise juhend
Käesolev juhend on mõeldud kodu- ja iseseisva statsionaarse õenduse epikriisi täitmise abimaterjalina
LOINC standardi juurutamise juhend Juhend LOINC standardi juurutamise juhend
Käesolev juhend on mõeldud abimaterjaliks liidestujale LOINC klassifikaatori juurutamisel laboris.
Läbivaatuse teatise täitmise juhend Juhend Läbivaatuse teatise täitmise juhend
Käesolev juhend on mõeldud läbivaatuse teatise täitmise abimaterjalina.
MED_OID Juhend Meditsiiniseadmete OID'istamine
Käesoleva juhendi eesmärgiks on kirjeldada meditsiiniseadmete OID'istamist.
NAKIS teatiste abimaterjalid Juhend NAKIS teatiste abimaterjalid
NAKIS teatiste abimaterjalid
NAKISe teatiste täitmise juhendid Juhend NAKISe teatiste täitmise juhendid
Käesolevad juhendid on mõeldud NAKISe teatiste täitmise abimaterjalina.
OID-ide halduse juhend Juhend Publitseerimiskeskuses OID-ide halduse juhend
Käesoleva dokumendi eesmärgiks on anda ülevaade tervise infosüsteemi elektroonilises andmevahetuses kasutuses olevast ISO OID (International Standardization Organization Object Identifier) standardist ning OID-ide registreerimise protsessist, andes muuhulgas samm-sammult õpetuse, kuidas OID halduril on võimalik uusi OID-e registreerida.
Perinataalsurma põhjuse teatise täitmise juhend Juhend Perinataalsurma põhjuse teatise täitmise juhend
Käesolev juhend on mõeldud perinataalsurma põhjuse teatise täitmise abimaterjalina
Publitseerimiskeskuse juhend Juhend Publitseerimiskeskuse kasutamise juhend
Käesolev juhend on mõeldud abistava materjalina publitseerimiskeskuse kasutajale.
Päevaravi epikriisi täitmise juhend Juhend Päevaravi epikriisi täitmise juhend
Käesolev juhend on mõeldud päevaravi epikriisi täitmise abimaterjalina.
Päevaravi haigusjuhtumi tervishoiustatistika koondandmete teatise koostamise juhend Juhend Päevaravi haigusjuhtumi tervishoiustatistika koondandmete teatise koostamise juhend
Juhend on koostatud Statistikamooduli projekti raames.
SKA_kasutusjuhend ekspertarstile Juhend SKA_kasutusjuhend ekspertarstile
Käesolev juhend on mõeldud Sotsiaalkindlustusameti (SKA) töötajatele, abiks Tervise infosüsteemi (TIS) liidese kasutamisel.
SKA_kasutusjuhend spetsialistile Juhend SKA_kasutusjuhend spetsialistile
Käesolev juhend on mõeldud Sotsiaalkindlustusameti (SKA) töötajatele, abiks Tervise infosüsteemi (TIS) liidese kasutamisel.
SRV veateated Juhend Valideerimismooduli veateated
Veateated, millega TIS kesksüsteem vastab kui viga leitakse sõnumi esmasel töötlemisel valideerimismooduli poolt.
Saatekirja täitmise juhend Juhend Ambulatoorsele vastuvõtule, e-konsultatsioonile suunamise saatekirja täitmise juhend
Käesolev juhend on mõeldud ambulatoorsele vastuvõtule ja e-konsultatsioonile suunamise saatekirja täitmise abimaterjalina
Saatekirja vastuse standardi juurutamise juhend Juhend Saatekirja vastuse standardi juurutamise juhend (labor)
Käesolev juhend on mõeldud abimaterjaliks liidestujale saatekirja vastuse standardi juurutamisel laboris.
Saatekirja vastuse täitmise juhend Juhend Saatekirja vastuse täitmise juhend
Käesolev juhend on mõeldud saatekirja vastuse täitmise abimaterjalina.
Standardikogumite ja nende versioneerimise lisamaterjalid Juhend Standardikogumite ja nende versioneerimise lisamaterjalid
Käesolevad lisamaterjalid kirjeldavad standardikogumit 5.0 ja standardikogumite versioneerimise põhimõtteid.
Statistikamooduli lõppkasutaja juhendid Juhend Statistikamooduli lõppkasutaja juhendid
Statistikamooduli aruannete kasutamise juhendid lõppkasutajale.
Statsionaarse epikriisi täitmise juhend Juhend Statsionaarse epikriisi täitmise juhend
Käesolev juhend on mõeldud statsionaarse epikriisi täitmise abimaterjalina.
Statsionaarse haigusjuhtumi tervishoiustatistika koondandmete teatise koostamise juhend Juhend Statsionaarse haigusjuhtumi tervishoiustatistika koondandmete teatise koostamise juhend
Juhend on koostatud Statistikamooduli projekti raames.
Surma põhjuse teatise täitmise juhend Juhend Surma põhjuse teatise täitmise juhend
Käesolev juhend on mõeldud surma põhjuse teatise täitmise abimaterjalina
Surma registreerimise teenus Juhend Surma registreerimise teenus MISP2-s
Surma registreerimise teenus MISP2-s
Surmateatise täitmise juhend Juhend Surmateatise täitmise juhend
Käesolev juhend on mõeldud surmateatise täitmise abimaterjalina
Tervisedeklaratsioon_eesti_keeles Juhend Tervisedeklaratsioon eesti keeles
e-Tõendi projekti abimaterjal.
Tervisedeklaratsioon_inglise_keeles Juhend Tervisedeklaratsioon inglise keeles
e-Tõendi projekti abimaterjal.
Tervisedeklaratsioon_vene_keeles Juhend Tervisedeklaratsioon vene keeles
e-Tõendi projekti abimaterjal.
Tervisedeklaratsiooni kontrolldiagnoosid Juhend Tervisedeklaratsiooni kontrolldiagnoosid
e-Tõendi projekti abimaterjal.
Tervisedeklaratsiooni küsimustik Juhend Tervisedeklaratsiooni küsimustik
e-Tõendi projekti abimaterjal.
Tervisedeklaratsiooni täitmise juhend Juhend Tervisedeklaratsiooni täitmise juhend
Käesolev juhend on mõeldud tervisedeklaratsiooni täitmise abimaterjalina.
Tervisetõendi täitmise juhend Juhend Tervisetõendi täitmise juhend
Käesolev juhend on mõeldud tervisetõendi täitmise abimaterjalina.
Tervisetõendi uneapnoe täienduste juhend arendajale Juhend Tervisetõendi uneapnoe täienduste juhend arendajale
Käesolev juhend on mõeldud abimaterjalina tervisetõendiga seotud uneapnoe täienduste realiseerimiseks tervisetõendi väljastaja infosüsteemis.
Tervisetõendi_koostamise_juhend_arstile Juhend Tervisetõendi koostamise juhend arstile
Tervisetõendi olemuse ja selle digitaalse väljastamise protsessi juhend tervisetõendi koostajale.
Tervisetõendi_koostamise_juhend_taotlejale Juhend Tervisetõendi koostamise juhend taotlejale
Tervisetõendi olemuse ja selle väljastamise protsessi juhend tervisetõendi taotleja/ kodaniku vaates.
Vähi sõeluuringu dokumenteerimise juhend Juhend Vähi sõeluuringu dokumenteerimise nõuded
Käesolev juhend on mõeldud rakendusjuhendiks arendajatele seoses vähi sõeluuringu dokumenteerimise nõuetega.
Väljavõte EMOle kiirabikaardist (elustamiskaart) Juhend Väljavõte EMOle kiirabikaardist (elustamiskaart)
Väljavõte EMOle kiirabikaardist võimaldab näha kiirabikaarti väiksemas andmekoosseisus, hõlmates sealjuures elustamise andmeid.
Käesolevas dokumendis on toodud ülevaade antud väljavõttest, sealhulgas erinevused täies mahus kiirabikaardiga.

Väljavõte on nähtav eraldi stiililehe faili abil, mis on leitav uusima standardikogumiku alt (XSL/elustamine.xsl)
e-labori haldamise rakenduse andmevahetusteenuste kirjeldus Juhend e-labori haldamise rakenduse andmevahetusteenuste kirjeldus
Käesolev dokument sisaldab e-labori haldamise rakenduse andmevahetusteenuste kirjeldust
e-labori haldamise rakenduse kasutusjuhend Juhend e-labori haldamise rakenduse kasutusjuhend
Käesolev kasutusjuhend on mõeldud abimaterjaliks e-labori haldamise rakenduse kasutajatele.
st_juhend Juhend Standardiseerimise juhend
Standardiseerimise tulemite ja standardiseerimise protsessi juhend
Õendusabiteenusele suunamise saatekirja täitmise juhend Juhend Õendusabiteenusele suunamise saatekirja täitmise juhend
Käesolev juhend on mõeldud õendusabiteenusele suunamise saatekirja täitmise abimaterjalina