eTõendite PP prototüüp eTõendite Patsiendiportaali prototüüp

Kaust: /devstandard/eToendid
Tase üles
Versiooni nimi Tüüp Kirjeldus
0.1 Versioon 0.1
Versioon 0.1
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav