Arendatav standard (ebasoovitav) Digiloo, Digipildi ja Digiregistratuuri arendatavad standardid, XML näited ning XSL ja CSS failid

Kaust: /devstandard/devStandards
Tase üles
Versiooni nimi Tüüp Kirjeldus
4.0 Versioon 4.0
Arendatav standardite versioon 4.0.
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
aegunud Versioon aegunud
Aegunud arendatavate standardite versioon
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
aegunud2 Versioon aegunud2
Aegunud arendatavate standardite versioon
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
aegunud3 Versioon aegunud3
Aegunud arendatavate standardite versioon.

muudatused:

11.06.2010:
Parandatud hambaravi näidis-xml-des Hambaravi ravijuhtumi SNOMED kood. Õige kood on "305533004".
Parandatud hambaravi ja ortodontia raviplaani näidis xml-des Diagnoosi liigi klassifikaatori OID. Õige OID on "1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.2.1"


Varasemad muudatused:
1) Lisandus standard ST_Hambaravi raviplaan (sarnaneb ortodontia raviplaanile),
hambaravi üldteatisest võetud maha raviplaani osa.
2) Indeksid DMFT, dmft
3) nimetus "Hambaravi episood" muudetud: "Hambaravi ravijuhtum"
4) Diagnoosi väljavõte tehakse Hambaravi raviplaanist (mitte visiidi teatisest).
5) Klassifikaator "Vastunäidustused ortodontia ravile" nimetus muudetud: "Vastunäidustused hamba/ortodontia ravile"
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
aegunud4 Versioon aegunud4
Aegunud arendatavate standardite versioon

muudatused:

Lisatud NAKIS standardid:
NAKIS HIV teatis
NAKIS Nakkushaige teatis
NAKIS Nakkushaige kahtluse teatis
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
aegunud5 Versioon aegunud5
Aegunud arendatavate standardite versioon.

Standardite doc failid muudetud pdf failideks.
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
aegunud6 Versioon aegunud6
Arendatav standardite versioon 4.0.

Muudatused NAKIS standardites:

HIV teatis:
Lisatud näitaja: "Profülaktilist ARV ravi saanud enne AIDS-i haigestumist"
Lisatud laboratoorse kinnitamise andmed (Laboriteatise ID ja kuupäev)
Muudetud diagnoosi kordsust: teatisel saab olla ainult üks diagnoos.
HIV nakkuse peamine oletatav levikutee - klassifikaatori muudatus
Lisatud patsiendi rahvus.
Lisatud patsiendi tegelik elukoht
Emaga seotud andmete juurde lisatud ema SNOMEDi kood.
Lisatud eraldi näidis-xml HIV nakkuse (HIV) ja HIV tõve (AIDS) jaoks.

Nakkushaige teatis:
Laboriteatise ID-d võib olla ühel teatisel mitu.
Diagnoosi kinnituse meetodit võib olla mitu.

29.06.2011 NAKIS standardite muudatused:
Mallis "NAKIS_Patsient" patsiendi elukoht ei ole kohustuslik [0..1]

Parandatud mõisteid, kirjeldusi mallides:
Esialgne diagnoos
NAKIS_Haigestumine
NAKIS_Immuniseerimine
NAKIS_Diagnoosi laboratoorne kinnitamine (nimetatud NAKIS_Lõpliku kliinilise diagnoosi laboratoorne kinnitamine)
Diagnoosi kinnituse meetod (nimetatud Lõpliku kliinilise diagnoosi kinnituse meetod)
Raseduse kestvus
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
aegunud7 Versioon aegunud7
Arendatav standardite versioon 4.0.

Lisatud Õendusepikriisi näidis xml.
Täiendatud malli "NAKIS_Nakatumise koht" : kasutatakse Riikide klassifikaatorist riigi kolmekohalist
tähtkoodi.

13.10.2011: lisatud hamba staatuste teatisele, hambaravi kaardile ja hamba staatuste kaardile:
"Intaktne hammaskond", "Kõrge kaariese risk" ja "Radioloogiline staatus".
Indeks CPITN --> CPI (lubatud väärtused 0,1,2,3,4,X,9).
Täiendatud BR8.

2.11.2011: lisatud mall "Täpsustatud hambastaatus" Lisatud mall „Täpsustatud hambastaatus“
(seob malle „Intaktne hammaskond, kõrge kaariese risk, radioloogiline staatus). Muudetud täpsustatud
hambastaatuse asukohta hamba staatuse teatisel ja hambaravikaardil.

28.11.2011: Hambaravi kaardile lisatud "Limaskestad" SNOMED kood: 249400000(allikas: hamba staatuste teatis).
Muudetud mallis „Nahamuutused“ mõiste SNOMED koodi, uus kood: 225545000.
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
aegunud8 Versioon aegunud8
Ebasoovitav: Arendatav standardite versioon 4.0.

Muudatusd seisuga 18.12.2012:

Muutunud standardid:
ST_Tahteavalduse staatuse muutmine koos sisuga
ST_Tahteavaldus_tervishoiuteenuse_osutamiseks

Uued standardid:
ST_Dokumendi valjavotte paring (tervishoiuteenuse_tahteavaldused)
ST_Dokumendi valjavotte paringu vastus (tervishoiuteenuse_tahteavaldused)
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
aegunud9 Versioon aegunud9
Arendatav standardite versioon 4.0.
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav