Volitatud töötaja volituse liik Volitatud töötleja volituse liikide kirjeldus, mille alusel volitatud töötleja teeb TIS päringuid.
Kirjeldus: volitatud_tootleja_volituse_liik_selgitus.xls

Kaust: /classifications/Volitatud töötaja volituse liik
Tase üles
Versiooni nimi Tüüp Kirjeldus
1 Versioon 1
kasutatud mallides: Volitatud töötaja volitus, v1; Volitatud töötaja volitus logi päringu vastuses, v1.
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
2 Versioon 2
On parandatud koodide väärtused - numbrilised koodid.
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
3 Versioon 3
Lisatud uus väärtus:
3 - töövõime hindamine
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
4 Versioon 4
Lisatud uued väärtused:
4 - tervishoiuteenuse dokumenteerimise kontrollimine
5 - ravikindlustushüvitise kontrollimine
6 - töövõimetushüvitise määramise ja maksmise kontrollimine
7 - avalduste ja vaiete menetlemine
Staatus: Publitseeritud