Vastuskoodistik E-labori projekti loend. Kasutatakse laborianalüüside algandmete puhul vastuskoodistike määratlemiseks.
Kirjeldus: vastuskoodistik_selgitusfail.xls
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.320

Kaust: /classifications/Vastuskoodistik
Tase üles
Versiooni nimi Tüüp Kirjeldus
1 Versioon 1
Uue analüüsi lisamisel LOINC algandmete koosseisu, tuleb analüüsile määrata ka vorming, milles peaks olema esitatud analüüsi oodatav vastus.
Publitseeritud 03.07.2018
Staatus: Publitseeritud