Vastsündinu naha seisund DL - sünniepikriis, sünnikaart. Vastsündinu naha seisundite kirjeldus.
Kirjeldus: Vastsündinu_naha_seisund_selgitus.xls
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.26

Kaust: /classifications/Vastsündinu naha seisund
Tase üles
Versiooni nimi Tüüp Kirjeldus
1 Versioon 1
Tervishoiuteenuste osutamist tõendavate dokumentide loetelu ja vormid ning tervishoiuteenuste dokumenteerimise kord
Vastu võetud sotsiaalministri 6. mai 2002. a määrusega nr 76 ( RTL 2002, 59, 891), jõustunud 1.01.2003. a.
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
2 Versioon 2
Vastsündinu naha seisundite kirjeldused.
Staatus: Publitseeritud