Võimalikud vastunäidustused Tervisetõendi otsust mõjutavad võimalikud vastunäidustused (haiguste loend RHK-10 järgi).
Kirjeldus: Võimalikud vastunäidustused_selgitus.xls
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.264

Kaust: /classifications/Võimalikud vastunäidustused
Tase üles
Versiooni nimi Tüüp Kirjeldus
1 Versioon 1
Haiguste loend, mille esinemine isikul võib tuua kaasa võimaliku mittevastavuse tervisenõuetele.
Staatus: Publitseeritud