Uuringute paikmed Digipiltide uuringute paikmed, aluseks on võetud NCSP kehapaikmete 1 ja 2 aste jaotus,
lisatud juurde radioloogilistes uuringutes spetsifitseeritud kehapaikmete osad.
Kirjeldus: uuringute paikmed_selgitus.xls
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.80

Kaust: /classifications/Uuringute paikmed
Tase üles
Versiooni nimi Tüüp Kirjeldus
1 Versioon 1
Digipiltide uuringute paikmed, aluseks on võetud NCSP kehapaikmete 1 ja 2 aste jaotus,
lisatud juurde radioloogilistes uuringutes spetsifitseeritud kehapaikmete osad.
Staatus: Publitseeritud