Usaldusisiku volituse ulatus Usaldusisiku volitamise tahteavalduses määratav usalduse ulatus (vaatamise või muutmise õigus).
Kirjeldus: usaldusisiku volituse ulatus_selgitus.xls
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.34

Kaust: /classifications/Usaldusisiku volituse ulatus
Tase üles
Versiooni nimi Tüüp Kirjeldus
1 Versioon 1
Usaldusisiku volitamise tahteavalduses määratav usalduse ulatus (vaatamise või muutmise õigus).
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
2 Versioon 2
Loendi 2. versioon publitseeritud 05.04.2018

Lisatud elemendid:
• 4 - surma andmete vaatamisõiguslik
Staatus: Publitseeritud